KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Dobry wyst?p Micha??a w III Memoriale Krystiana Rempa??y

Autor: Gruchalski Racing - 28.09.2019

Image

W sobot? na torze w Tarnowie odby?? si? III Memoria?? Krystiana Rempa??y. W zawodach upami?tniaj?cych tragicznie zmar??ego Krystiana Rempa??? wystartowa??o sze??? zespo??ów. W??ród zawodników by?? Micha?? Gruchalski, który zdobywa?? punkty dla ekipy Stasiak Team. Gruchalski zdoby?? ???cznie 14 oczek i wraz ze swoim koleg? z pary Sebastianem Nied??wiedziem z dorobkiem 22 punktów zaj?li 1. miejsce.
I. Stasiak Team: 22
11. Sebastian Nied??wied?? 8 (2,2,1,2,1)
12. Micha?? Gruchalski 14 (3,3,2,3,3)

II. S-Serwis Team: 15
3. Ernest Koza 12 (2,1,3,3,3)
4. Przemys??aw Konieczny 3 (1,t,0,1,1)

III-IV. Arkan Team: 14
5. Jaimon Lidsey 6 (1,2,2,1,0)
6. Patryk Rolnicki 8 (2,3,1,0,2)

III-IV. Wes-Bud Team: 14
7. Jakub Jamróg 13 (3,2,3,2,3)
8. Dawid Rempa??a 1 (0,1,0,0,0)

V. Gipsman Team: 13
1. Janusz Ko??odziej 13 (3,3,3,2,2)
2. Patryk Zieli??ski 0 (0,0,0,0,0)

VI. Carinet Team: 12
9. Daniel Kaczmarek 9 (1,1,2,3,2)
10. Marko Lewiszyn 3 (0,0,1,1,1)

Bieg po biegu:
1. Ko??odziej, Koza, Konieczny, Zieli??ski
2. Jamróg, Rolnicki, Lidsey, Rempa??a
3. Gruchalski, Nied??wied??, Kaczmarek, Lewiszyn
4. Ko??odziej, Jamróg, Rempa??a, Zieli??ski
5. Rolnicki, Lidsey, Kaczmarek, Lewiszyn
6. Gruchalski, Nied??wied??, Koza, Konieczny (t)
7. Ko??odziej, Lidsey, Rolnicki, Zieli??ski
8. Jamróg, Gruchalski, Nied??wied??, Rempa??a
9. Koza, Kaczmarek, Lewiszyn, Konieczny
10. Gruchalski, Nied??wied??, Lidsey, Rolnicki
11. Kaczmarek, Ko??odziej, Lewiszyn, Zieli??ski
12. Koza, Jamróg, Konieczny, Rempa??a
13. Gruchalski, Ko??odziej, Nied??wied??, Zieli??ski
14. Jamróg, Kaczmarek, Lewiszyn, Rempa??a
15. Koza, Rolnicki, Konieczny, Lidsey
Bieg memoria??owy. Ko??odziej, Gruchalski, Jamróg, Koza
Powered by N-13 News