KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Micha?? pozytywnie zda?? egzamin na licencj?

Autor: Gruchalski Racing - 31.07.2015

Image

W ??rod? 29 lipca na torze ??u??lowym w Cz?stochowie odby?? si? egzamin na certyfikat "??". Jednym z adeptów, który walczy?? o uzyskanie licencji ??u??lowej by?? Micha?? Gruchalski. W pi?tek Polski Zwi?zek Motorowy og??osi?? wyniki i z ogromn? przyjemno??ci? przekazujemy informacj?, i?? "Misiek" jest ju?? szcz???liwym posiadaczem "??u??lowych papierów". 


Pozytywne wyniki egzaminu w Cz?stochowie uzyskali:
1. Karol Marsza??ek (1999) - GT?? Grudzi?dz
2. Piotr Stanis??awek (1997) - KM Cross Lublin
3. Kamil Brzezi??ski (1996) - KM Cross Lublin
4. Micha?? Gruchalski (1998) - SCKM W??ókniarz Cz?stochowa
5. Adrian Bialk (1999) - SCKM W??ókniarz Cz?stochowa
6. Kamil Sobczyk (1996) - SCKM W??ókniarz Cz?stochowa
7. Bartosz ??wi?cik (1997) - SCKM W??ókniarz Cz?stochowa
8. Piotr Szmyd (1977) - KSM Krosno
9. Przemys??aw Liszka (2000) - WTS SA Wroc??aw
 
Powered by N-13 News