KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Mi??o b?dzie je??dzi? z Lwem na plastronie

Autor: Gruchalski Racing - 04.08.2015

Image

- Mog??o by? jeszcze lepiej, lecz jestem cienki ze startu. Musze du??o popracowa? jeszcze na wyj??ciem spod ta??my - mówi Micha?? Gruchalski po niedzielnym turnieju Nice Cup w którym zadebiutowa?? z bardzo dobrym skutkiem. Zdobywaj?c dziewi?? punktów rywalizacj? zako??czy?? na siódmej pozycji.Jak oceniasz swój wyst?p w tych zawodach?
- Tak ju?? na ch??odno to oceniam te zawody jako dobre w moim wykonaniu - przecie?? to w ko??cu by?? debiut. Oczywi??cie mog??o by? jeszcze lepiej, lecz jestem cienki ze startu. Musze du??o popracowa? jeszcze na wyj??ciem spod ta??my.

W ostatnim swoim starcie zanotowa??e?? upadek. Czym on by?? spowodowany?
- Startowa??em z czwartego pola i za??o??y??em si? na koleg? który jecha?? z trzeciego pola. Adrian Wo??niak jecha?? z drugiego i przed??u??y?? mi prosta, wi?c musia??em si? po??o??y?, ??eby nie uderzy? w band?. Niestety nie zd???y??em i tylnym ko??em zahaczy??em o band? i si? wywali??em.

Powtórk? wykorzysta??e?? w stu procentach wygrywaj?c bieg w którym startowa??e?? m.in. z Edwardem Mazurem, który tego dnia by?? piekielnie szybko o czym ??wiadczy nowy rekord toru.
- Po upadku zobaczy??em, ??e przy bandzie jest sporo nasypanego materia??u. Pomy??la??em, ??e w powtórce mo??na by pojecha? po tym nadsypanym i pewnie fajnie mnie wyci?gnie. Tym razem zaryzykowa??em i przynios??o to oczekiwany efekt w postaci zwyci?stwa biegowego. Nie mia??em ??wiadomo??ci, ??e jad? w tym biegu z nowym rekordzist? naszego toru Edkiem Mazurem. Nie patrz? na program kto ze mn? jedzie.

Przed tob? kolejne ju?? zawody.
- Ju?? w ??rod? przede mn? kolejne zawody, tym razem na torze w ?odzi. Mam nadziej?, ??e tam te?? poka??? si? z dobrej strony. Debiut debiutem, teraz zaczynaj? si? zawody, gdzie trzeba reprezentowa? Cz?stochow?. Mi??o mi b?dzie je??dzi? z Lwem na plastronie.

Na sprz?t chyba narzeka? nie mo??esz. Wida?, ??e dobrze "dogadujesz" si? z nim.
- Mój silnik jest po 70 biegach, a idzie jak nowy z fabryki. Mo??e nie ma ju?? tej mocy, ale regulujemy to zap??onem i prze??o??eniami. Na razie jest dobrze i mam nadzieje, ??e tak b?dzie dalej.

 
Powered by N-13 News