KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

BK: ??wietny wyst?p Micha??a w p????finale

Autor: Gruchalski Racing - 19.04.2017

Image

W ??rod? na torze w Pile rozegrano pó??fina?? Br?zowego Kasku. Bardzo dobry wyst?p w turnieju zanotowa?? Micha?? Gruchalski, który z dorobkiem dwunastu punktów uplasowa?? si? na drugim miejscu. W ostatnim biegu Micha?? zanotowa?? upadek przez co zosta?? wykluczony z powtórki biegu. Zawodnik Vitroszlif CrossFit  W??ókniarza Cz?stochowa by?? na dobrej drodze do zako???zenia zawodów z kompletem punktów.

zobacz wiecej


SK: Micha?? bez awansu do fina??u

Autor: Gruchalski Racing - 12.04.2017

Image

W ??rod? na krakowskim torze rozegrano jeden z turniejów eliminacji Srebrnego Kasku. Uczestnikiem tych zawodów by?? m.in. Micha?? Gruchalski. Niestety dla "Mi??ka" zawody nie by??y udane, gdy?? nie uda??o si? wywlaczy? awansu do fina??u. Po s??abszym pocz?tku Micha?? znalaz?? odpowiednia ustawienia na krakowski tor, lecz by??o ju?? za pó??no na odrobienie strat. Ostatecznie zawodnik Vitroszlift CrossFit W??ókniarza Cz?stochowa uplasowa?? si? na siódmym miejscu z dorobkiem o??miu punktów.

zobacz wiecej


Trzy punkty Micha??a w sparingu ze Spart? Wroc??aw

Autor: Gruchalski Racing - 11.04.2017

Image

We wtorkowe popo??udnie na torze w Cz?stochowie miejscowy W??ókniarz Vitroszlif CrossFit przegra?? w treningu punktowanym z Betard Spart? Wroc??aw 38:46. Spotkanie zako??czono po czternastu biegach. Micha?? Gruchalski na torze pojawi?? si?cztery razy i zapisa?? na swoim koncie trzy punkty.

zobacz wiecej


Wygrany sparing z Uni? Tarn??w na w??asnym torze

Autor: Gruchalski Racing - 03.04.2017

Image

W??ókniarz Vitroszlif CrossFit Cz?stochowa wygra?? na w??asnym torze w rewan??owym treningu punktowanym z Grup? Azoty Unia Tarnów 51:38. W cz?stochowskiej dru??ynie wyst?pi?? Micha?? Gruchalski, który na swoim koncie zapisa?? trzy punkty z dwoma bonusami. 

zobacz wiecej


Dobry wyst?p Micha??a w sparingu z Tarnowem

Autor: Gruchalski Racing - 02.04.2017

Image

Ekipa W??ókniarza Vitroszlif CrossFit Cz?stochowa przegra??a w niedziel? wyjazdowy trening punktowany z Grup? Azoty Unia Tarnów 42:48. W cz?stochowskiej dru??ynie wyst?pi?? Micha?? Gruchalski, który na swoim koncie zapisa?? pi?? punktów z bonusem. 

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News