KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Micha?? na podium w finale Nice Cup

Autor: Gruchalski Racing - 01.04.2017

Image

W sobot? na torze w ??wi?toch??owiach rozegrano fina?? Nice Cup, który zosta?? prze??o??ony z ubieg??ego sezonu. Jednym z uczestników by?? Micha?? Gruchalski, który rywalizacj? zako??czy?? na najni??szym stopniu podium z dorobkiem jedenastu punktów.

zobacz wiecej


Dwa punkty Micha??a w sparingu z Falubazem

Autor: Gruchalski Racing - 25.03.2017

Image

W sobot? na torze w Cz?stochowie rozegrano trening punktowany pomi?dzy W??ókniarzem Vitroszlif CrossFit Cz?stochowa a Falubazem Zielona Góra. Spotkanie zako??czy??o si? zwyci?stwem zielonogórzan 38:52. W treningu udzia?? wzi??? Micha?? Gruchalski, który w trzech startach zdoby?? 2 punkty. 

zobacz wiecej


Zdj?cia z XV Gali Lodowej w Cz?stochowie

Autor: Gruchalski Racing - 28.01.2017

Image

Zapraszamy do galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Kamila Wolda??skiego z XV Gali Lodowej o Puchar Prezydenta Miasta Cz?stochowa. Przypomnijmy, i?? Micha?? w tych zawodach stan??? na najwy??szym stopniu podium..

zobacz wiecej


"Misiek" wygrywa XV Gal? Lodow?

Autor: Gruchalski Racing - 28.01.2017

Image

W sobotnie popo??udnie na cz?stochowskim lodowisku rozegrano XV Gal? Lodow? o Puchar Prezydenta Miasta Cz?stochowa. Wielkim zwyci?zc? zosta?? Micha?? Gruchalski, który w biegu fina??owym od samego startu odpiera?? ataki Mateusza Kowalczyka. Na podium stan??? tak??e Hubert ??gowik. 

zobacz wiecej


Micha?? zawodnikiem Holsted Tigers

Autor: Gruchalski Racing - 18.11.2016

Image

15 listopada by?? wa??nym dniem w karierze Micha??a Gruchalskiego. "Misiek" we wtorek zawar?? bowiem swoj? pierwsz? umow? na starty w lidze zagranicznej. Cz?stochowianin zosta?? zawodnikiem du??skiego Holsted Tigers. Dzi??, w dniu jego osiemnastych urodzin, nowa ekipa m??odego zawodnika, oficjalnie zaprezentowa??a swój sk??ad na nowy sezon.

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News