KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Pechowy wyst?p w Rybniku

Autor: Gruchalski Racing - 14.06.2016

Image

We wtorek na torze w Rybniku rozegrano Turniej Zaplecza Kadry Juniorów. Pechowo zawody zako??czy??y si? dla Micha??a, który po dwóch udanych wy??cigach zako??czy?? rywalizacj? w karetce. W biegu 10 dosz??o do gro??nie wygl?daj?cego wypadku Micha??a. 

zobacz wiecej


Sze??? punkt??w Micha??a w Memoriale Idzikowskiego i Czernego

Autor: Gruchalski Racing - 13.06.2016

Image

W niedziel? na torze w Cz?stochowie rozegrano Memoria?? Bronis??awa Idzikowskiego i Marka Czernego w Cz?stochowie. Jednym z uczestników turnieju by?? Micha?? Gruchalski, który z dorobkiem sze??ciu punktów rywalizacj? zako??czy?? na dwunastym miejscu.

zobacz wiecej


Fina?? Srebrnego Kasku bez Micha??a

Autor: Gruchalski Racing - 26.05.2016

Image

W ??rod? na torze w Opolu rozegrano pó??fina?? Srebrnego Kasku. Jednym z uczestników by?? Micha?? Gruchalski. "Misiek" zawody zako??czy?? na dziesi?tym miejscu z sze??cioma punktami na koncie. Niewiele zabrak??o Micha??owi do wywlaczenia przepustki do fina??owego turnieju. Przypomnijmy, i?? ostatni zawodnik, który wywlaczy?? awans mia?? na swoim koncie dziewi?? punktów.

zobacz wiecej


Cztery punkty w turnieju zaplecza kadry junior??w

Autor: Gruchalski Racing - 27.04.2016

Image

We wtorek na torze w Cz?stochowie rozegrano pierwszy turniej zaplecza kadry juniorów. Jednym z uczestników by?? Micha?? Gruchalski. "Misiek" zawody zako??czy?? na trzynastej pozycji z dorobkiem czterech punktów. Na ??rod?zaplanowany by?? drugi turniej, lecz z powodu z??ych prognoz pogody zosta?? on odwo??any.

zobacz wiecej


Sze??? punkt??w "Mi??ka" w finale Nice Cup

Autor: Gruchalski Racing - 23.04.2016

Image

W sobot? na torze w Rybniku rozegrano fina?? turnieju Nice Cup, który zosta?? prze??o??ony z pa??dziernika 2015 roku. Turniej maj?cy mi?dzynarodow? obsad? wygra?? bezkonkurencyjny Siergiej ?ogaczow na co dzie?? zawodnik KSM Krosno. Micha?? Gruchalski w tych zawodach wywalczy?? sze??? punktów ko??cz?c rywalizacj? na dwunastej pozycji.

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News