KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Oferta marketingowa Micha??a Gruchalskiego ju?? dost?pna

Autor: Gruchalski Racing - 04.02.2016

Image

Pragniemy poinformowa?, ??e dost?pne s? ju?? oferty marketingowe Micha??a Gruchalskiego na sezon 2016.

zobacz wi?cej


Nieudany wyst?p na lodzie w Toruniu

Autor: Gruchalski Racing - 31.01.2016

Image

W niedzielne popo??udnie na toru??skim lodowisku Tor Tor rozegrano XIII Indywidualne Mistrzostwa Torunia w ??u??lu na lodzie. Jednym z uczestników imprezy by?? Micha?? Gruchalski. Niestety Micha?? wyst?pu nie zaliczy do udanych, ze wzgl?du na zaj?cie ostatniego miejsca. W pierwszym swoim starcie na konto "Mi??ka" wpad?? jeden punkt, lecz po upadku w drugim biegu zawodnik postanowi?? wycofa? si? z dalszej rywalizacji. 

zobacz wi?cej


Zdj?cia z lodowej niedzieli

Autor: Gruchalski Racing - 24.01.2016

Image

Zapraszamy do galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Patryka Kowalskiego z moich pierwszych jazd na lodzie w tym roku, które odby??y si? w niedzielne popo??udnie. 

zobacz wi?cej


Podzi?kowania za sezon 2015

Autor: Gruchalski Racing - 18.10.2015

Image

Sezon 2015 powoli dobiega ko??ca. W zwi?zku z tym nadszed?? czas na podzi?kowanie tym, którzy przyczynili si? do tego, i?? Micha?? znalaz?? si? w gronie pe??noprawnych zawodników sportu ??u??lowego.

zobacz wi?cej


Pechowy wyst?p w ??wi?toch??owicach

Autor: Gruchalski Racing - 04.10.2015

Image

W sobotnie popo??udnie na torze w ??wi?toch??owicach rozegrano Otwarte Mistrzostwa ??l?ska Juniorów. Jednym z ucestników turnieju by?? Micha?? Gruchalski dla którego te zawody by??y do??? pechowe. Po s??abszym pocz?tku "Misiek" w szesnastej gonitwie zanotowa?? upadek. Jad?cy tu?? przed nim Grzegorza Bassara mia?? problemy z opanowaniem motocykla, a Micha?? ratuj?c si? przed wjechaniem w rywala upad?? na tor i zniszczy?? swój sprz?t, przez co nie móg?? jecha? w kolejnych wy??cigach.

zobacz wi?cej


Wi?cej


Powered by N-13 News