KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Udany wyst?p na opolskiej Gali Lodowej

Autor: Gruchalski Racing - 07.02.2016

Image

W sobotnie popo??udnie odby??a si? XII Opolska Gala ??u??la na lodzie w której rywalizowa??o sze??? duetów. Jednym z uczestników imprezy by?? Micha?? Gruchalski, który na swoim koncie zapisa?? 13 punktów. Niestety parowy kolega "Mi??ka" nie uzska?? ani jednego punktu przez co para zaj???a ostatnie szóste miejsce.

zobacz wiecej


Oferta marketingowa Micha??a Gruchalskiego ju?? dost?pna

Autor: Gruchalski Racing - 04.02.2016

Image

Pragniemy poinformowa?, ??e dost?pne s? ju?? oferty marketingowe Micha??a Gruchalskiego na sezon 2016.

zobacz wiecej


Nieudany wyst?p na lodzie w Toruniu

Autor: Gruchalski Racing - 31.01.2016

Image

W niedzielne popo??udnie na toru??skim lodowisku Tor Tor rozegrano XIII Indywidualne Mistrzostwa Torunia w ??u??lu na lodzie. Jednym z uczestników imprezy by?? Micha?? Gruchalski. Niestety Micha?? wyst?pu nie zaliczy do udanych, ze wzgl?du na zaj?cie ostatniego miejsca. W pierwszym swoim starcie na konto "Mi??ka" wpad?? jeden punkt, lecz po upadku w drugim biegu zawodnik postanowi?? wycofa? si? z dalszej rywalizacji. 

zobacz wiecej


Zdj?cia z lodowej niedzieli

Autor: Gruchalski Racing - 24.01.2016

Image

Zapraszamy do galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Patryka Kowalskiego z moich pierwszych jazd na lodzie w tym roku, które odby??y si? w niedzielne popo??udnie. 

zobacz wiecej


Podzi?kowania za sezon 2015

Autor: Gruchalski Racing - 18.10.2015

Image

Sezon 2015 powoli dobiega ko??ca. W zwi?zku z tym nadszed?? czas na podzi?kowanie tym, którzy przyczynili si? do tego, i?? Micha?? znalaz?? si? w gronie pe??noprawnych zawodników sportu ??u??lowego.

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News