KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Mi??o b?dzie je??dzi? z Lwem na plastronie

Autor: Gruchalski Racing - 04.08.2015

Image

- Mog??o by? jeszcze lepiej, lecz jestem cienki ze startu. Musze du??o popracowa? jeszcze na wyj??ciem spod ta??my - mówi Micha?? Gruchalski po niedzielnym turnieju Nice Cup w którym zadebiutowa?? z bardzo dobrym skutkiem. Zdobywaj?c dziewi?? punktów rywalizacj? zako??czy?? na siódmej pozycji.

zobacz wi?cej


Zdj?cia z turnieju Nice Cup w Cz?stochowie

Autor: Gruchalski Racing - 03.08.2015

Image

Zapraszamy do galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Patryka Kowalskiego z niedzielnego turnieju Nice Cup. Przypomnijmy, i?? te zawody by??y dla Micha??a oficjalnym debiutem i zako??czy?? je na siódmym miejscu z dorobkiem 9 punktów.

zobacz wi?cej


Dziewi?? punkt??w "Mi??ka" w debiucie

Autor: Gruchalski Racing - 02.08.2015

Image

W niedzielne popo??udnie na torze w Cz?stochowie rozegrano IV runda Nice Cup. W turnieju zadebiutowa?? Micha?? Gruchalski, który w minion? ??rod? zda?? egzamin na licencj?. "Misiek" na swoim koncie zapisa?? dziewi?? punktów co uplasowa??o go na siódmym miejscu.

zobacz wi?cej


W niedziel? debiutancki start Micha??a

Autor: Gruchalski Racing - 01.08.2015

Image

W najbli??sz? niedziel? 2 sierpnia na torze w Cz?stochowie zostanie rozegrana IV runda Nice Cup. Jednym z uczestników b?dzie Micha?? Gruchalski, który w ??rod? pozytywnie zda?? egzamin na licencj? "??". Znana jest ju?? pe??na lista startowa turnieju w którym "Misiek" wyst?pi z nr 6. Pocz?tek zawodów zaplanowano na godzin? 17:00.

zobacz wi?cej


Micha?? pozytywnie zda?? egzamin na licencj?

Autor: Gruchalski Racing - 31.07.2015

Image

W ??rod? 29 lipca na torze ??u??lowym w Cz?stochowie odby?? si? egzamin na certyfikat "??". Jednym z adeptów, który walczy?? o uzyskanie licencji ??u??lowej by?? Micha?? Gruchalski. W pi?tek Polski Zwi?zek Motorowy og??osi?? wyniki i z ogromn? przyjemno??ci? przekazujemy informacj?, i?? "Misiek" jest ju?? szcz???liwym posiadaczem "??u??lowych papierów". 

zobacz wi?cej


Wi?cej


Powered by N-13 News