KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Zdj?cia z XI Opolskiej Gali ??u??lowej

Autor: Gruchalski Racing - 08.02.2015

Image

Zapraszamy wszystkich do galerii, gdzie dost?pne s? ju?? zdj?cia z XI Opolskiej Gali ??u??lowej, która odby??a si? na lodowisku "TOROPOL". Przypomnijmy, i?? w turnieju wyst?pi?? Micha?? Gruchalski, który zdoby?? sze??? punktów i razem ze wspomnianym Rafa??em Konopk? zaj?li pi?te miejsce.

zobacz wi?cej


Sze??? punkt??w Micha??a na gali lodowej w Opolu

Autor: Gruchalski Racing - 07.02.2015

Image

W sobot? na tafli sztucznego lodowiska "TOROPOL" w Opolu odby??a si? XI Opolska Gala ??u??la na Lodzie. Jednym z uczestników imprezy by?? Micha?? Gruchalski, który w duecie startowa?? z Rafa??em Konopk?. "Misiek" na swoim koncie zapisa?? sze??? punktów i razem ze wspomnianym Rafa??em Konopk? zaj?li pi?te miejsce. 

zobacz wi?cej


DMP: Dwa dobre wyst?py "Mi??ka" w Bydgoszczy

Autor: Gruchalski Racing - 28.09.2014

Image

Miniona sobota by??a bardzo intensywna dla mini??u??lowców ze wzgl?du na rozegranie dwóch zaleg??ych rund Dru??ynowych Mistrzów Polski na torze w Bydgoszczy. Dru??yna U??KS Speedway Cz?stochowa uplasowa??a si? odpowiednio na IV i III miejscu. Micha?? Gruchalski dla swojego klubu wywalczy?? w tym dniu 15 oraz 16 punktów.

zobacz wi?cej


Micha?? Gruchalski Mistrzem Polski!

Autor: Gruchalski Racing - 21.09.2014

Image

W sobot? na torze w Wawrowie rozegrano fina??ow? rund? Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zwyci?zc? okaza?? si?  Igor Kope?-Sobczy??ski. Drugie miejsce zaj??? Micha?? Gruchalski, który na swoim koncie zapisa?? 13 punktów. W klasyfikacji generalnej o jednak Micha?? Gruchalski znalaz?? si? na najwy??szym miejscu i zosta?? on Indywidualnym Mistrzem Polski.

zobacz wi?cej


Micha?? z Pucharem Prezydenta Cz?stochowy

Autor: Gruchalski Racing - 23.08.2014

Image

W sobotnie popo??udnie na mini torze w Cz?stochowie rozegrano turniej o Puchar Prezydenta Miasta. Zwyci?zc? zosta?? reprezentant gospodarzy - Micha?? Gruchalski, który na swoim koncie zapisa?? komplet 15 punktów.

zobacz wi?cej


Wi?cej


Powered by N-13 News