KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Micha?? pozytywnie zda?? egzamin na licencj?

Autor: Gruchalski Racing - 31.07.2015

Image

W ??rod? 29 lipca na torze ??u??lowym w Cz?stochowie odby?? si? egzamin na certyfikat "??". Jednym z adeptów, który walczy?? o uzyskanie licencji ??u??lowej by?? Micha?? Gruchalski. W pi?tek Polski Zwi?zek Motorowy og??osi?? wyniki i z ogromn? przyjemno??ci? przekazujemy informacj?, i?? "Misiek" jest ju?? szcz???liwym posiadaczem "??u??lowych papierów". 

zobacz wiecej


Micha?? po kolejnym treningu

Autor: Gruchalski Racing - 07.05.2015

Image

We wtorek na SGP Arenie Cz?stochowa odby?? si? kolejny trening ??u??lowy. Sta??ym uczestnikiem treningów jest Micha?? Gruchalski, który ambitnie przygotowuje si? do egzaminu na licencj? ??. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Patryka Kowalskiego.

zobacz wiecej


Zdj?cia z drugiego treningu Micha??a w Cz?stochowie

Autor: Gruchalski Racing - 30.04.2015

Image

W czwartkowe popo??udnie na SGP Arenie Cz?stochowa odby?? si? trening miejscowych ??u??lowców. Jednym z uczestników treningu by?? Micha?? Gruchalski dla którego by?? to drugi w tym sezonie wyjazd na tor. Zapraszamy do galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Patryka Kowalskiego.

zobacz wiecej


Zdj?cia z pierwszego treningu w Cz?stochowie

Autor: Gruchalski Racing - 30.03.2015

Image

W niedziel? na SGP Arenie Cz?stochowa odby?? si? trening miejscowych ??u??lowców. Jednym z uczestników treningu by?? Micha?? Gruchalski dla którego by?? to pierwszy w tym sezonie wyjazd na tor. Zapraszamy do galerii, gdzie dost?pna jest ju?? fotorelacja autorstwa Patryka Kowalskiego.

zobacz wiecej


Zdj?cia z Gali Lodowej Huberta ??gowika

Autor: Gruchalski Racing - 22.02.2015

Image

Zapraszamy wszystkich do galerii, gdzie dost?pne s? ju?? zdj?cia z Gali Lodowej Huberta ??gowika, która odby??a si? w sobotnie popo??udnie na lodowisku przy ul. Boya-??ele??skiego 6/8. Przypomnijmy, i?? w turnieju wyst?pi?? Micha?? Gruchalski, który z dorobkiem czterech punktów zaj??? ostatecznie ósm? pozycj?.

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News