KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

IMP: Micha?? bezkonkurencyjny w Toruniu

Autor: Gruchalski Racing - 26.07.2014

Image

W sobot? na toru??skim mini torze rozegrano V rund? Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zwyci?zc? z kompletem punktów zosta?? Micha?? Gruchalski. Na drugiej pozycji uplasowa?? si? Marcin Ko??cielski, a najni??szy stopie?? na podium wywalczy?? Igor Kope?-Sobczy??ski.

zobacz wiecej


Gold Trophy pechowe dla Micha??a

Autor: Gruchalski Racing - 04.07.2014

Image

W pi?tek 04.07.2014 w Cz?stochowie odby??y si? trzy rundy eliminacyjne do pó??fina??ów Speedway Youth Gold Trophy. Awans wywalczy??o 32 zawodników, a 4 b?dzie rezerwowymi w sobotnich zawodach. Spo??ród reprezentantów Polski najlepiej wypad?? Hubert Czerniawski, który wraz z Karolem ??upi??skim wywalczyli bezpo??redni awans do pó??fina??u. Jednym z rezerwowych b?dzie Micha?? Gruchalski, który mia?? wielkiego pecha i nie wytrzyma?? presji tych zawodów, co nie pozwoli??o mu osi?gn?? dobrego wyniku.

zobacz wiecej


PPPK: Cz?stochowianie wygrywaj? u siebie

Autor: Gruchalski Racing - 29.06.2014

Image

W niedziel? w Cz?stochowie odby??a si? zaleg??a runda Pucharu Polski Par Klubowych. Cz?stochowska dru??yna zosta??a wzmocniona wypo??yczonym z Polonii Bydgoszcz Kacprem ?obodzi??skim, który wraz z Micha??em Gruchalskim zwyci???yli w tych zawodach. 

zobacz wiecej


IMP: Komplet Micha??a na w??asnym torze

Autor: Gruchalski Racing - 28.06.2014

Image

W sobotnie popo??udnie na mini torze w Cz?stochowie rozegrano zaleg??? II rund? Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zwyci?zc? z kompletem punktów zosta?? Micha?? Gruchalski, który uzyska?? tak??e najlepszy czas zawodów, a tak??e obj??? prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

zobacz wiecej


PPPK: II miejsce U??KS Speedway Cz?stochowa

Autor: Gruchalski Racing - 15.06.2014

Image

W niedziel? na torze w Wawrowie rozegrano III rund? Pucharu Polski Par Klubowych. Na najwy??szym stopniu stan?li zawodnicy z GUKS Speedway Wawrów, którzy na swoim koncie zapisali 19 punktów. Dru??yna U??KS Speedway Cz?stochowa reprezentowana by??a jedynie przez Micha??a Gruchalskiego, który z dorobkiem kompletu 15 "oczek" uplasowa??a si? na drugiej pozycji.

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News