KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Drugie miejsce na inauguracje sezonu 2014

Autor: Gruchalski Racing - 27.04.2014

Image

W sobot? na torze w Rybniku-Chwa??owicach rozegrano V Turniej o Z??ot? Lampk? Górnicz? Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego. Zawody by??y oficjaln? inauguracj? sezonu mini-??u??lowego w Polsce. Bardzo dobry wyst?p zanotowa?? Micha?? Gruchalski, który z dorobkiem 14 punktów zaj??? II miejsce. Najwy??szy stopie?? na podium zaj??? Igor Kope?-Sobczy??ski.

zobacz wi?cej


Weso??ych ??wi?t Wielkanocnych

Autor: Gruchalski Racing - 18.04.2014

Image

Chocia?? wszystko przypomina nam jeszcze Bo??e Narodzenie, cho? pogoda nie zawsze wskazuje na obecn? ju?? wiosn?, informujemy jednak, ??e to ju?? ten Czas! Spieszymy do Was, spieszymy co si?? w nogach i sk??adamy ??yczenia.

zobacz wi?cej


Terminarz mini??u??la na sezon 2014

Autor: Gruchalski Racing - 04.03.2014

Image

4 marca poznali??my terminarz mini??u??la na sezon 2014. W nadchodz?cym sezonie na minitorach rozegranych zostanie 29 imprez. Inauguracja sezonu nast?pi 26 kwietnia w Rybniku, gdzie odb?dzie si? V Turniej Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego.

zobacz wi?cej


Micha?? nagrodzony w Katowicach

Autor: Gruchalski Racing - 12.01.2014

Image

10 stycznia w Katowicach odby??o si? spotkanie podsumowuj?ce miniony sezon. Micha?? Gruchalski zosta?? wybrany jako "Najlepszy Zawodnik Okr?gu Katowickiego PZM w rozgrywkach mini ??u??lowych w sezonie 2013".

zobacz wi?cej


Miniony sezon w moim wykonaniu by?? bardzo dobry - rozmowa z Micha??em Gruchalskim

Autor: Gruchalski Racing - 13.11.2013

Image

Br?zowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski, srebrno w Indywidualnym Pucharze Polski to dwa najwi?ksze tegoroczne sukcesy Micha??a Gruchalskiego - zawodnika reprezentuj?cego na co dzie?? U??KS Speedway Cz?stochowa. W d??u??szej rozmowie "Misiek" podsumowa?? miniony sezon, a tak??e zdradzi?? swoje plany na nadchodz?cy.

zobacz wi?cej


Wi?cej


Powered by N-13 News