KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Micha?? zn??w drugi w Rybniku

Autor: Gruchalski Racing - 27.04.2014

Image

W niedzielne popo??udnie na torze w Rybniku-Chwa??owicach rozegrano X Turniej o Z??oty Kilofek Dyrektora KWK Chwa??owice. Triumfatorem podobnie jak w sobot? zosta?? Igor Kope?-Sobczy??ski, który zdoby?? 14 punktów. Micha?? Gruchalski uplasowa?? si? na II miejscu z dorobkiem 12 "oczek".

zobacz wiecej


Drugie miejsce na inauguracje sezonu 2014

Autor: Gruchalski Racing - 27.04.2014

Image

W sobot? na torze w Rybniku-Chwa??owicach rozegrano V Turniej o Z??ot? Lampk? Górnicz? Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego. Zawody by??y oficjaln? inauguracj? sezonu mini-??u??lowego w Polsce. Bardzo dobry wyst?p zanotowa?? Micha?? Gruchalski, który z dorobkiem 14 punktów zaj??? II miejsce. Najwy??szy stopie?? na podium zaj??? Igor Kope?-Sobczy??ski.

zobacz wiecej


Weso??ych ??wi?t Wielkanocnych

Autor: Gruchalski Racing - 18.04.2014

Image

Chocia?? wszystko przypomina nam jeszcze Bo??e Narodzenie, cho? pogoda nie zawsze wskazuje na obecn? ju?? wiosn?, informujemy jednak, ??e to ju?? ten Czas! Spieszymy do Was, spieszymy co si?? w nogach i sk??adamy ??yczenia.

zobacz wiecej


Terminarz mini??u??la na sezon 2014

Autor: Gruchalski Racing - 04.03.2014

Image

4 marca poznali??my terminarz mini??u??la na sezon 2014. W nadchodz?cym sezonie na minitorach rozegranych zostanie 29 imprez. Inauguracja sezonu nast?pi 26 kwietnia w Rybniku, gdzie odb?dzie si? V Turniej Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego.

zobacz wiecej


Micha?? nagrodzony w Katowicach

Autor: Gruchalski Racing - 12.01.2014

Image

10 stycznia w Katowicach odby??o si? spotkanie podsumowuj?ce miniony sezon. Micha?? Gruchalski zosta?? wybrany jako "Najlepszy Zawodnik Okr?gu Katowickiego PZM w rozgrywkach mini ??u??lowych w sezonie 2013".

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News