KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Zapraszamy do galerii

Autor: Gruchalski Racing - 22.04.2013

Image

Zapraszamy wszystkich kibiców do odwiedzania dzia??u galeria, gdzie dost?pne s? ju?? zdj?cia z sobotnich oraz niedzielnych zawodów w Rybniku.

zobacz wi?cej


9 punkt??w Micha??a w Turnieju o Z??oty Kilofek Dyrektora KWK Chwa??owice

Autor: Gruchalski Racing - 22.04.2013

Image

W niedziel? na stadionie mini??u??lowym w Rybniku Chwa??owice rozegrano IX Turnieju o Z??oty Kilofek Dyrektora KWK Chwa??owice. Jednym z uczestników turnieju by?? Micha?? Gruchalski, który z dorobkiem 9 punktów zaj? ósm? pozycj?.

zobacz wi?cej


10 punkt??w Mi??ka na inauguracj? sezonu

Autor: Gruchalski Racing - 20.04.2013

Image

20 kwietnia 2013 roku na stadionie mini??u??lowym w Rybniku Chwa??owice rozegrano IV Mi?dzynarodowy Turniej Mini??u??lowy O Z??ot? Lampk? Górnicz? Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego. Jednym z uczestników by?? Micha?? Gruchalski, który przy swoim nazwisku zapisa?? 10  punktów.

zobacz wi?cej


Inauguracja sezonu 2013 w Rybniku

Autor: Gruchalski Racing - 07.04.2013

Image

20 kwietnia 2013 roku o godz. 15:00, na stadionie mini??u??lowym w Rybniku Chwa??owice rozeggrany zostanie IV Mi?dzynarodowy Turniej Mini??u??lowy O Z??ot? Lampk? Górnicz? Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego.

zobacz wi?cej


Weso??ych ??wi?t Wielkanocnych

Autor: Gruchalski Racing - 29.03.2013

Image

Chocia?? wszystko przypomina nam jeszcze Bo??e Narodzenie, cho? pogoda nie zawsze wskazuje na obecn? ju?? wiosn?, informujemy jednak, ??e to ju?? ten Czas! Spieszymy do Was, spieszymy co si?? w nogach i sk??adamy ??yczenia.

zobacz wi?cej


Wi?cej


Powered by N-13 News