KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Chc? i??? na Mistrza Polski - rozmowa z Micha??em Gruchalskim

Autor: Gruchalski Racing - 15.02.2013

Image

Wszystko zacz???o si? od mojej Mamy - mówi o swoich pocz?tkach na mini??u??lu Micha?? Gruchalski - zawodnik U??KS Cz?stochowa. Zapraszamy do lektury wywiadu, w którym sympatyczny "Misiek" opowiada w??a??nie o swoich pocz?tkach na minitorze oraz kilku innych tematach.

zobacz wi?cej


Oficjalny start strony Micha??a Gruchalskiego

Autor: Gruchalski Racing - 14.02.2013

Image

14 lutego 2013 roku wystartowa??a oficjalna strona internetowa Micha??a Gruchalskiego - zawodnik Uczniowskiego ??rodowiskowego Klubu Sportowego "SPEEDWAY" Cz?stochowa. Sympatyczny "Misiek" sta?? si? tak??e firmowym zawodnikiem Portalu Sport24.pl, który obj??? go patronatem medialnym. 

zobacz wi?cej


Wi?cej


Powered by N-13 News