KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Weso??ych ??wi?t Wielkanocnych

Autor: Gruchalski Racing - 29.03.2013

Image

Chocia?? wszystko przypomina nam jeszcze Bo??e Narodzenie, cho? pogoda nie zawsze wskazuje na obecn? ju?? wiosn?, informujemy jednak, ??e to ju?? ten Czas! Spieszymy do Was, spieszymy co si?? w nogach i sk??adamy ??yczenia.

zobacz wiecej


Chc? i??? na Mistrza Polski - rozmowa z Micha??em Gruchalskim

Autor: Gruchalski Racing - 15.02.2013

Image

Wszystko zacz???o si? od mojej Mamy - mówi o swoich pocz?tkach na mini??u??lu Micha?? Gruchalski - zawodnik U??KS Cz?stochowa. Zapraszamy do lektury wywiadu, w którym sympatyczny "Misiek" opowiada w??a??nie o swoich pocz?tkach na minitorze oraz kilku innych tematach.

zobacz wiecej


Oficjalny start strony Micha??a Gruchalskiego

Autor: Gruchalski Racing - 14.02.2013

Image

14 lutego 2013 roku wystartowa??a oficjalna strona internetowa Micha??a Gruchalskiego - zawodnik Uczniowskiego ??rodowiskowego Klubu Sportowego "SPEEDWAY" Cz?stochowa. Sympatyczny "Misiek" sta?? si? tak??e firmowym zawodnikiem Portalu Sport24.pl, który obj??? go patronatem medialnym. 

zobacz wiecej


Wiecej


Powered by N-13 News